Δείτε το τεύχος Αυγούστου του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις» στο οποίο φιλοξενείται το άρθρο μας με τίτλο «Με τον Κανονισμό 542/2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σταδιακά την καταχώρηση των χημικών προϊόντων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων- H προσαρμογή των επιχειρήσεων».