Πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας όπως αυτά που συντηρούν ή βελτιώνουν ένα κτήριο είναι χημικά προϊόντα, που αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον όχι μόνο κατά τη χρήση αλλά και κατά την απόρριψη. Οι κατασκευαστές των προϊόντων πάνω στην ετικέτα τους αναφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης, τις προφυλάξεις και για τον τρόπο απόρριψης.

Για να μειώσεις τις επιπτώσεις στο περιβάλλον στο τέλος του κύκλου ζωής τους :

Αν έχεις περίσσευμα προϊόντος και θέλεις να το φυλάξεις, φρόντισε να κλείσεις τη συσκευασία πολύ καλά για να μην επικοινωνεί με τον αέρα, η ετικέτα να είναι σε καλή κατάσταση και να το αποθηκεύσεις σε στεγνό και δροσερό μέρος μακριά από παιδιά.

Αν χρειαστεί παρόλα αυτά να το απορρίψεις, να λάβεις υπ’όψιν σου την επικινδυνότητα του προϊόντος και να ακολουθήσεις τις καλές πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται ως έχουν, στις αποχετεύσεις, στους υδάτινους αποδέκτες ή στο έδαφος.
Κατά περίπτωση συνιστούμε:

Οδηγίες για τον καθαρισμό των πινέλων και των ρολών βαψίματος.

Σωστή πρακτική ξήρανσης υπολειμμάτων συσκευασίας:

Η διάθεση των κενών συκευασιών και των επικίνδυνων υπολειμμάτων

Οι παραγωγοί μέλη της ΠΕΒΧΒΜ για να ενημερώνουν τους καταναλωτές: