Η Ένωση

Επίτιμοι & Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Ν. Σακελλάριος, ΣΥΝΤΕΧ, 1960 - 1962

Διαμαντής Πατέρας, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, 1962 - 1965

Γεώργιος Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ, 1965 - 1983

Ιωάννης Ριτσώνης, ΣΥΝΤΕΞ, 1983 - 1989

Δημήτριος Τσιμπούκης, ΧΡΩΤΕΧ, 1989 - 2009

Πέτρος Κατσαμπούρης, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, 2009 - 2012

Γεώργιος Βλαχάκης, ΝΕΟΚΕΜ, 2012 - 2015

Αρμόδιος Γιαννίδης, ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ-VITEX, 2015 - 2017

Γεώργιος Βλαχάκης 2017 - 14/3/2018

Επίτιμος Πρόεδρος

Γεώργιος Κουτλής (ER LAC) 2008-2015