Η Ένωση

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Γεώργιος Καραβασίλης - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Αντιπρόεδρος

Θάλεια Κωνσταντινίδη - BERLING ABEE

Γενική Γραμματέας

Γεωργία Κουτλή - ER LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ

Ταμίας

Γεώργιος Βαρσαμής - ΒΕΡΝΙΛΑΚ ΑΕ

Μέλη

Δημήτριος Τσιμπούκης - ΧΡΩΤΕΞ ΑΕ

Γεώργιος Βλαχάκης - ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ

Αικατερίνη Χατζηνικόλα - ΒΕΧΡΩ ΑΕ