Νέα

WEBINAR για τα στελέχη της χρωματοβιομηχανίας

Στις 16/3/22 η Ένωση πραγματοποίησε το ψηφιακό ενημερωτικό σεμινάριο

Ο σκοπός ήταν η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, τις υποχρεώσεις και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που πηγάζουν από την εφαρμογή του EU Green Deal, του CSS και του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Δείτε την παρουσίαση Πάνου Σκαρλάτου

Δείτε την παρουσίαση Γιώργου Πριμικύρη

Δείτε την παρουσίαση Απόστολου Σκαρλάτου