Τα προϊόντα Χρώματα-Βερνίκια-Μελάνια μεταφέρονται από τα εργοστάσια στις αποθήκες και στα σημεία πώλησης συσκευασμένα σε δοχεία των οποίων το μέγεθος ποικίλει από 0,5 λίτρου έως 200 ή 1000 λίτρα, καθώς και το υλικό κατασκευής, πλαστικά, μεταλλικά ή σύνθετα. Για την επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας ακολουθούνται οι νομοθεσίες CLP, ADR για την οδική μεταφορά, IMDG για τη θαλάσσια, ΙΑΤΑ για την αεροπορική. Όπου προβλέπεται,οι συσκευασίες μετά την επιτυχή εκτέλεση δοκιμών, πιστοποιούνται.

Έτσι διασφαλίζεται ότι οι συσκευασίες δεν προσβάλλονται από το περιεχόμενο, δεν παρουσιάζουν διαρροές, δεν καταστρέφονται στις συνήθεις διαδικασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης.

Για κάποια προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για τη μεταφορά όπως πχ αυτά που περιέχουν διαλύτες και είναι εύφλεκτα, τηρούνται οι προδιαγραφές των αναφερθέντων νομοθεσιών σε ότι αφορά τα οχήματα μεταφοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα, την εκπαίδευση των οδηγών των οχημάτων κλπ. Για όλα τα προϊόντα τηρούνται οι διαδικασίες καλής φόρτωσης για να διασφαλίζεται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα ή αν συμβεί οι επιπτώσεις να είναι ελάχιστες.

Οι ανωτέρω νομοθεσίες διασφαλίζουν την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι μεταφορές βασικών χημικών προϊόντων προς τα νησιά διέπεται από μία αναχρονιστική νομοθεσία που επιβάλει πλήθος περιορισμών χωρίς να είναι αποτελεσματική σε ότι αφορά την ασφάλεια.

Με την ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων για την κλιματική αλλαγή, οι παραγωγοί είναι σε θέση πλέον να σχεδιάζουν τα δρομολόγια των μεταφορών των προϊόντων με μέσα μεταφοράς και επιλεγμένες διαδρομές, ώστε η κατανάλωση καυσίμων και κατ’ επέκταση εκπομπών του διοξειδίου άνθρακα (ανθρακικό αποτύπωμα) να είναι η ελάχιστη δυνατή. Αυτές οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο και στο κόστος μεταφοράς που επιβαρύνει τα προϊόντα.