Η βιομηχανία επικοινωνεί τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και μειγμάτων μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) και των ετικετών επί των συσκευασιών.

Τα ΔΔΑ, έγγραφα υποχρεωτικά από την νομοθεσία και εξασφαλίζουν λεπτομερή πληροφόρηση σε πολλά πεδία, είναι όμως περισσότερο κατανοητά και εύχρηστα από τους επιστήμονες και λιγότερο από τους επαγγελματίες. Ωστόσο, μετά την εφαρμογή του Κανονισμού REACH, τα ΔΔΑ είναι πιο ογκώδη και πολύπλοκα, ενώ η προσκόμισή τους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού δεν είναι αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναλογιστούμε πόσο πιθανό είναι ένα συνεργείο εργοταξίου ή βαψίματος ενός κτηρίου να έχει στα χέρια του τα ΔΔΑ όλων των επικίνδυνων προϊόντων που χρησιμοποιεί. Βεβαίως οι Παραγωγοί τα έχουν παραχωρήσει στα καταστήματα και ανταποκρίνονται στη ζήτησή τους.

Από την άλλη μεριά, οι ετικέτες ενημερώνουν βάσει νομοθεσίας την επικινδυνότητα των χημικών, αλλά δεν παρέχουν τις περισσότερες φορές την αναγκαία πληροφόρηση, όπως μέτρα πρώτων βοηθειών, ατομικής προστασίας, αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή τρόπους διάθεσης των αποβλήτων (πχ. υπολείμματα, συσκευασίες).

Εδώ ανέλαβε τη πρωτοβουλία η βιομηχανία και ανέπτυξε το εθελοντικό σχήμα LIFE+ READ ακριβώς για να καλύψει το κενό. Το πρόγραμμα READ χωρίς να καταργεί την διακίνηση των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία εγγράφων (ΔΔΑ & ετικέτες) προσεγγίζει τον τελικό χρήστη και τον ενημερώνει και εκπαιδεύει.

Οι WICs για το τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας που κάνει το READ χρησιμοποιούν πληροφορίες από τα αντίστοιχα ΔΔΑ των χημικών σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, τα ΜΑΠ και την απόρριψη των αποβλήτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συσκευασίες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.life-read.gr) μπορεί κάποιος να αναζητήσει τις WICs για το προϊόν που τον ενδιαφέρει με πολλούς τρόπους.

Με την ανάπτυξη εφαρμογής για android & iPhone διαθέσιμης δωρεάν, οι χρήστες μπορούν να σκανάρουν τα barcodes των προϊόντων και να οδηγούνται κατευθείαν στις αντίστοιχες κάρτες εργασίας (WICs) και να τις διαβάσουν στα Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά & Σερβικά, για να μην υπάρχει κανένας περιορισμός λόγω της εθνικότητας των χρηστών.

Το πρόγραμμα READ το ανέπτυξαν οι Σύνδεσμοι Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών & Μελάνων από κοινού με την SUSTCHEM ENGINEERING με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες και εταιρείες που επιθυμούν να μαθαίνουν νέα του έργου ή να συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδεύσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.life-read.gr, να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα, ώστε να λαμβάνουν newsletter.

Η Χρωματοβιομηχανία πέραν της τήρησης των νομικά απαιτούμενων, έδωσε ένα ακόμη εργαλείο για την ενημέρωση των Χρηστών. Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία εκτιμώντας την αξία του προγράμματος θα το αναγνωρίσει ως ένα μέσον που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης εκ της νομοθεσίας.