Η νανοτεχνολογία ασχολείται με την παραγωγή, την έρευνα και την χρησιμοποίηση ιδιαίτερα μικρών σωματιδίων. Το πρόθεμα νανο- είναι ενδεικτικό του ιδιαίτερα μικρού μεγέθους αφού ένα nm είναι μόλις το ένα δισεκατομυριοστό του μέτρου και αντιστοιχεί στο ένα 1/ 80000 μιας τρίχας των μαλλιών μας.

Αν συγκρίναμε το μέγεθος ενός νανοσωματιδίου προς μια μπάλα, είναι ως να συγκρίνουμε το μέγεθος της μπάλας με το μέγεθος της γης.

Η νανοτεχνολογία έχει δημιουργήσεει σήμερα νέες προοπτικές στην ιατρική, στην ενέργεια, στη ηλεκτρονική κλπ και έχει δώσει μία νέα ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Σήμερα οι ιδιότητες των νανοσωματιδίων χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την βελτίωση των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων παραδοσιακών βιομηχανικών προϊόντων μεταξύ όλων στα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά, τα υφάσματα, τα καλλυντικά, σε κάθε είδους συσκευασίας και στα προϊόντα χρωματισμού. Στα προϊόντα χρωματισμού η νανοτεχνολογία μπορεί να βελτιώσει σειρά από ιδιότητες σημαντικές για την εφαρμογή :

Γύρω από τη χρήση των νανοσωματιδίων έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός λόγω της πολυπλοκότητας στη κατανόηση και την σχετικά μικρή εμπειρία στη χρήση τους. Η χρήση χημικών σε μορφή νανοσωματιδίων προς το παρόν αποτελεί μέρος της εκτίμησης επικινδυνότητας στα πλαίσια του Κανονισμού REACH, αναμένεται στο μέλλον οι απαιτήσεις για την ασφάλεια να εξειδικευθούν περαιτέρω.