Η Ένωση Χρωμάτων συμμετείχε στην παράλληλη εκδήλωση στις 2/11 με θέμα:
«Προϊόντα της χρωματοβιομηχανίας εξελίξεις στη νομοθεσία (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων, βιοκτόνα, μικροπλαστικά/πλαστικά) Οικολογικό σήμα, Περιβαλλοντικό αποτύπωμα»

Τις παρουσιάσεις έκαναν οι κκ Πάνος Σκαρλάτος, Απόστολος Σκαρλάτος και κα Αρετή Βουλωμένου.

Δείτε τις παρουσιάσεις:
Association Industry
SDS
Biocides Νομοθεσία
SustChem Poison Centre
SustChem PEF
Microplastics SUP